การจัดเก็บความรู้เรื่อง “การสร้างสื่อการสอนด้วย Google ตอนที่ 1 การสร้างเอกสาร”
“แรงบันดาลใจของ km เรื่องนี้เกิดจากคุณครูท่านหนึ่งได้มาเล่าให้ฟังหลังจากไปอบรมกลับมา เกี่ยวกับการใช้งาน Google ในการจัดการเรียนการสอน ผู้เขียนจึงคิดว่า km เรื่องนี้คงจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่มีความสนใจเรื่องนี้ จึงได้จัดทำขึ้นมาและผู้เขียนเองก็ได้ใช้ประโยชน์จากงานชิ้นนี้ด้วยเช่นกัน”


มาร่วมพัฒนาองค์กร ด้วยการแชร์ความรู้ร่วมกันเป็นชุมชนนักปฏิบัติ CoP (Community of Practice) แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์จากการทำงาน มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน ต้องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากกันและกัน ด้วยกันที่นี่
"ทำด้วยกัน ทำด้วยใจ ก้าวไปพร้อมกัน"

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการศึกษา และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กรเท่านั้น
แสดงผลได้ดีที่ความละเอียด 1024 x 768 pixels