โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดยงานบริการสารสนเทศและไอซีที ได้พัฒนาระบบการสอนออนไลน์ภายใต้ระบบบริการจัดการของ Moodle ครูท่านใดสนใจ สามารถสมัครสมาชิกเว็บไซต์ และเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานได้ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 528 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป...
คุณสมบัติพอสังเขปของโปรแกรม Moodle

          1. มีระบบจัดการนำเสนอเนื้อหาหลายรูปแบบ อาทิ บทเรียนสำเร็จรูป วีดีโอ ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์เอกสาร Word Excel Powerpoint เว็บไซต์
          2. มีระบบสอบออนไลน์ สามารถเก็บคะแนนนักเรียนเป็นรายบุคคลได้
          3. มีระบบการส่งงานออนไลน์ อาทิ ไฟล์งานที่สร้างจากโปรแกรม Word Powerpoint


Skip เมนูหลัก

เมนูหลัก

Skip ประเภทของรายวิชา

ประเภทของรายวิชา

Skip Calendar

Calendar

Skip Online users

Online users

Skip สถิติผู้เยี่ยมชม

สถิติผู้เยี่ยมชม

Skip เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

Skip QR Code

QR Code